Město Žandov

otočnᡠwebkamera


Registr veřejných zakázek

22.05.2017 Veřejná zakázka na stavební práce - Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově CZ .06/0.0/0.0/15 014/0000563

 

Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení

Podrobnosti najdete na:

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=187&IDZak=7682

 

 

20.03.2017 Veřejná zakázka na stavební práce - Oprava povrchu komunikace v ulici Osvobození, Žandov

Výzva zde

 

10.05.2016 Veřejná zakázka na stavební práce Dešťová kanalizace ulice Kostelní a část Náměstí, Žandov

zde

20.04.2016 Veřejná zakázka na stavební práce - Oprava povrchu komunikace Kostelní, Žandov

výzva komunikace Kostelní

 

 

 

11.01.2016 Veřejná zakázka na stavbu HEŘMANICE - VODOVOD

zde

24.08.2015 Výzva k podání nabídky na stavební práce Oprava kapličky Velká Javorská, I. a II.etapa

zde

 

 

14.10.2014 Nová ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA !!!

Nová veřejná zakázka "OBNOVA HŘBITOVNÍCH ALEJÍ U ŽANDOVA    "

Protokol z otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek:

"Obnova hřbitovních alejí u Žandova " zde


Výzva a ZD zde

Soupis výkaz výměr - Revitalizace alejí Žandov

Soupis výkaz výměr - Revitalizace alejí Žandov tabulka

Žandov výkaz výměr dendrologie čistopis

Žandov výkaz výměr dendrologie čistopis tabulka

07.10.2014 Oznámení zadavatele o zrušení veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na služby v rámci projektu OPŽP: 

"Obnova hřbitovních alejí u Žandova"  - Zrušení veřejné zakázky zde

 

 


01.10.2014 POZOR:

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

" Svážíme bioodpad z města Žandov"

 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  zde

Prodloužení písemné výzvy

Dodatečné informace č.1


Všechny aktuálně upravené dokumenty
najdete na profilu zadavatele zde22.09.2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA

Veřejná zakázka na služby v rámci projektu OPŽP:

"Obnova hřbitovních alejí u Žandova"

 

Výkaz výměr - Inventarizace Žandov - HEŘMANICE

Výkaz výměr - Inventarizace Žandov - HEŘMANICE 2 (1)

Výkaz výměr - Inventarizace Žandov - RADEČ soupis

Výkaz výměr - Nálety Žandov - HEŘMANICE - úprava před hřbitovem soupis

Výkaz výměr - Nálety Žandov Heřmanice - alej soupis

Výkaz výměr - Valteřice soupis - opraveno

Výkaz výměr - Soupis Revitalizace alejí Žandov


19.09.2014 Veřejná zakázka

Veřejná zakázka na služby v rámci akce:

"Obnovení historického sadu a štěpenice" v Radči u Horní Police

 

Protokol z otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek:

"Obnova historického sadu a štěpnic" zde

Výzva  a ZD zde

Pílohy k ZD:

Výkaz výměr

Stávající stav a kácení

Analýza ovocných druhů

Osazovací a vytyčovací plán

Detail oplocení

Technická zpráva

19.09.2014 Veřejná zakázka

Veřejná zakázka na dodávku nákladního automobilu včetně kontejnerového nosiče a kontejnerů v rámci projektu:

" Svážíme bioodpad z města Žandov"

Výzva zde

Podrobnosti na profilu zadavatele zde

 

08.08.2014 Výzva k podání nabídky na zhotovení stavby

"VÝSTAVBA TRÉNINKOVÉHO FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ"

Text výzvy naleznete zde.

Situaci naleznete zde.

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení zde

 

11.04.2014 Veřejná zakázka malého rozsahu

"Oprava veřejného osvětlení podél komunikace LK v Dolní Polici a Heřmanicích u Žandova"

Výzva zde

Příloha č.1 - Krycí list nabídky Finál

 

14.10.2013 Revitalizace soustavy rybníků Velká Javorská - STAVEBNÍ PRÁCE

Výzva Velká Javorská OPŽP zde

Zadávací dokumentace Velká Javorská OPŽP zde

 

12.08.2013 NOVÁ VÝZVA - ZUŠ ŽANDOV- realizace úspor energií – stavební práce

Výzva k podání nabídky zde

Prohlídka místa plnění zde

Další podrobnosti a ZD najdete na profilu zadavatele zde

Dodatečná informace č.1 k ZADÁVACÍ DOKUMENTACI zde

Přesný dotaz uchazeče zde

Dodatečná informace č. 2 k ZADÁVACÍ DOKUMENTACI zde

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK zde

15.05.2013 ZUŠ ŽANDOV- realizace úspor energií – stavební práce

 

!!!!! ZMĚNA LHŮTY PODÁNÍ NABÍDEK  zde

PŘESNÝ DOTAZ UCHAZEČE zde

DOĐATEČNÁ INFORMACE č. 3 k ZD zde

DODATEČNÁ INFORMACE č. 2 k ZD zde

DODATEČNÉ INFORMACE č.1 k ZD zde. Více podrobností na profilu zadavatele

Výzva k podání nabídky zde

Prohlídka místa plnění zde

 Další podrobnosti a ZD najdete na profilu zadavatele zde

 

13.05.2013 Kanalizace Potoční ulice - stavební práce

Výzva k podání nabídky zde

Podrobnosti a ZD najdete na profilu zadavatele zde.

 

 

06.03.2013 Realizace dětského hřiště v Žandově - NOVÉ VYHLÁŠENÉ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Výzva k podání nabídek ve formátu PDF zde.

Podrobnostia povinné přílohy dle prvního odkazu na : https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=187

24.02.2013 Oznámení záměru nákupu pracovního stroje

Více zde

28.11.2012 Realizace dětského hřiště v Žandově - ZRUŠENÉ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ II.

Kompletní výzvu naleznete zde

Výzva k podání nabídek ve formátu PDF zde. Podrobnosti a přílohy dle prvního odkazu na https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=187

 Dodatečná informace č.1 k zadávacím podmínkám

 

01.10.2012 Realizace dětského hřiště v Žandově - ZRUŠENÉ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Kompletní výzvu naleznete zde

15.05.2012 Obnova dětského hřiště v místní části Radeč

Kompletní výzvu naleznete zde

 

30.03.2012 Nová výzva k podání nabídky - Projektová dokumentace a management projektu -„REVITALIZACE SOUSTAVY RYBNÍKŮ VELKÁ JAVORSKÁ“

 

!!!Na základě dalších dotazů uchazečů doplňujeme údaje, které upřesňují zadávací dokumentaci:

20.6.2012 

1)Použijte tuto verzi Přílohy č.2 . (je zde opravena tabulka položkové ceny díla v souladu s krycím listem nabídky).

2)Další upřesnění se týká  předpokládané délky kamerové prohlídky položka 6.1.(doplněno 200 mb jednotné pro všechny uchazeče ). Položka 6.2. Pročištění zakrytých profilů (upřesněná výměra bude uvedena cena za 10 mb profil 300 mm.  Použijte tuto verzi Příloha č.1

18.6.2012

!!!DOPLNĚNÍ PODKLADŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PROHLÍDKY MÍSTA PLNĚNÍ A DOTAZŮ UCHAZEČŮ 

 upravena příloha č. 1.,     dopis uchazečům,   katastrální mapa.

Písemná Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace  zde

Zadávací dokumentace zde      příloha 1,   příloha 2,  příloha 3,   příloha 4.

 

 

 

28.07.2011 Žandov dostavba kanalizace - stoka M

11.05.2011 Semafor na červenou

Kompletní zadání zakázky naleznete         zde.
Výsledky poptávkového řízení naleznete  zde

14.04.2011 Žandov Kostel sv.Bartoloměje dostavba repliky předsíně

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO UCHAZEČE
Na základě dotazu jednoho z uchazečů Vám sdělujeme následující.
Položky ve výkazu výměr nestavebního charakteru prosím neoceňujte !!!
Jedná se o:
práce a dodávky nestavebního charakteru
autorský dozor projektanta
odborná pomoc projektanta
památkový dohled
fotodokumentace
archeologický dohled
 
Kompletní znění této veřejné zakázky naleznete zde.
 
Výsledky poptávkového řízení naleznete zde

28.03.2011 Výzva k podání nabídek

Text výzvy na podání nabídek naleznete zde.
Výkaz výměr naleznete zde.

22.03.2011 Žandov dostavba kanalizace

výsledek VŘ zde.

17.02.2011 Žandov dostavba kanalizace

Text výzvy naleznete zde.