Město Žandov

otočnᡠwebkamera

Tělocvična Žandov
Logo Obec občanům


InfoKanál logo

Mapa s textem Nahlášení pálení
 

Základní informace


              

 


  

 

Naši dobrovolní hasiči – zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropa

 

 

 

Leadpartner:

Stadt Reichenbach/O.L.                                   banner_fa[1].jpg

Carina Dittrich, Bürgermeisterin                  

Görlitzer Strasse 4

02894 Reichenbach/O.L.   http://www.reichenbach-ol.de

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři projektu:

Obec Nový Oldřichov                                          znakobceNovyOldrichov[1].jpg

Bc. Marcela Novotná, starostka obce


Mistrovice 51

 47113 Nový Oldřichov  http://www.obecnovyoldrichov.cz/

 

Město Žandov

Zbyněk Polák, starosta města                                    ANDOV_~1.PNG

Náměstí 82

471 07 Žandov http://www.zandov.cz

 

 

Město Zákupy

Ing. Radek Lípa, starosta města                               thumb_historieznakmesta1.jpg

Borská 5

471 23 Zákupy http://www.zakupy.cz/http://www.hasicizakupy.cz/

 

 

 

Koncept  pro přeshraniční využití hasičských vozidel

Tento dokument je prvním návrhem konceptu, rozpracovaná finální verze bude vytvořena během realizace výše uvedeného projektu v rámci vypracování plánované „Koncepce společného využívání potenciálu dobrovolných hasičů obcí Reichenbach/O.L., Nový Oldřichov, Žandov a Zákupy pro řešení krizových situací, likvidaci jejich následků a ochranu obyvatelstva ve společném česko-saském příhraničí“.

Prostřednictvím městských/obecních samospráv měst Reichenbach/O.L., Žandov a Zákupy a obce Nový Oldřichov    budou pro hasičské jednotky pořízena nová zásahová vozidla za účelem přeshraničních zásahů v případě řešení krizových situací a poskytování pomoci při likvidaci jejich následků a dále bude vybudována chybějící infrastruktura pro zajištění potřebného zázemí pro techniku a personál. Pro přeshraniční využívání pořízené techniky a vybudovaného zázemí bylo dohodnuto následující:

 1. Organizace přeshraničního využití nově pořízené techniky a vybudované infrastruktury se uskuteční přímo mezi na projektu zúčastněnými českými partnery a německým partnerem.
 2. V poplachových a zásahových dokumentech každého z projektových partnerů budou zapracována i nově pořízená vozidla. Proto je nutné, aby si partneři vyměnili informace o taktických – technických parametrech těchto vozidel.
 3. Projektoví partneři, kteří vyžadují pomoc, vyhlašují poplach samostatně, příp. dají podnět příslušným operačním střediskům projektových partnerů poskytujícím pomoc. K tomu je však nutná výměna potřebných dat (telefonní čísla, kontaktní osoby atd.) a zpracovat vhodné dvojjazyčné podklady.
 4. Velitelé hasičských jednotek projektových partnerů každoročně dohodnou společná školení a vzdělávání včetně společných zásahových cvičení.
 5. Předvedení zásahových vozidel při regionálních hasičských událostech projektových partnerů, jako jsou např. hasičská jubilea, dny otevřených dveří nebo prezentace techniky, aby byla občanům představena přeshraniční spolupráce.

Hlavním cílem výše uvedeného projektu je vytvoření přeshraniční kooperační sítě pro vzájemnou pomoc obcí v česko-saském příhraničí při řešení krizových situací, likvidaci jejich následků a ochraně místního obyvatelstva. V rámci projektu dojde k vytvoření  Koncepce společného využívání potenciálu dobrovolných hasičů  a vydání příručky "První pomoc pro hasiče" s návodem, jak postupovat při vyžádání pomoci od partnerů v konkrétních krizových situacích. Součástí příručky bude i obrázkový slovník a mapa společného území. Tyto dokumenty usnadní zajištění udržitelnosti projektu po obsahové stránce. Zástupci všech zúčastněných obcí  se budou i nadále zasazovat o další rozvoj přeshraniční spolupráce a o rozšíření plánované sítě o další subjekty na české i německé straně.

 

Základní informace

 


logo-sncz~1.png

logo-efre.png

 

 

 

 

 

Naši dobrovolní hasiči – zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropa

 

 

 

Leadpartner:

Stadt Reichenbach/O.L.banner_fa[1].jpg

Carina Dittrich, Bürgermeisterin                  

Görlitzer Strasse 4

02894 Reichenbach/O.L.   http://www.reichenbach-ol.de

 

 

 

 

 

 

 

Partneři projektu:

Obec Nový OldřichovznakobceNovyOldrichov[1].jpg

Bc. Marcela Novotná, starostka obce


Mistrovice 51

 47113 Nový Oldřichov  http://www.obecnovyoldrichov.cz/

 

Město Žandov

Zbyněk Polák, starosta městaANDOV_~1.PNG

Náměstí 82

471 07 Žandov http://www.zandov.cz

 

 

Město Zákupy

Ing. Radek Lípa, starosta městathumb_historieznakmesta1.jpg

Borská 5

471 23 Zákupy http://www.zakupy.cz/http://www.hasicizakupy.cz/

 

 

 

Koncept  pro přeshraniční využití hasičských vozidel

Tento dokument je prvním návrhem konceptu, rozpracovaná finální verze bude vytvořena během realizace výše uvedeného projektu v rámci vypracování plánované „Koncepce společného využívání potenciálu dobrovolných hasičů obcí Reichenbach/O.L., Nový Oldřichov, Žandov a Zákupy pro řešení krizových situací, likvidaci jejich následků a ochranu obyvatelstva ve společném česko-saském příhraničí“.

Prostřednictvím městských/obecních samospráv měst Reichenbach/O.L., Žandov a Zákupy a obce Nový Oldřichov    budou pro hasičské jednotky pořízena nová zásahová vozidla za účelem přeshraničních zásahů v případě řešení krizových situací a poskytování pomoci při likvidaci jejich následků a dále bude vybudována chybějící infrastruktura pro zajištění potřebného zázemí pro techniku a personál. Pro přeshraniční využívání pořízené techniky a vybudovaného zázemí bylo dohodnuto následující:

 1. Organizace přeshraničního využití nově pořízené techniky a vybudované infrastruktury se uskuteční přímo mezi na projektu zúčastněnými českými partnery a německým partnerem.
 2. V poplachových a zásahových dokumentech každého z projektových partnerů budou zapracována i nově pořízená vozidla. Proto je nutné, aby si partneři vyměnili informace o taktických – technických parametrech těchto vozidel.
 3. Projektoví partneři, kteří vyžadují pomoc, vyhlašují poplach samostatně, příp. dají podnět příslušným operačním střediskům projektových partnerů poskytujícím pomoc. K tomu je však nutná výměna potřebných dat (telefonní čísla, kontaktní osoby atd.) a zpracovat vhodné dvojjazyčné podklady.
 4. Velitelé hasičských jednotek projektových partnerů každoročně dohodnou společná školení a vzdělávání včetně společných zásahových cvičení.
 5. Předvedení zásahových vozidel při regionálních hasičských událostech projektových partnerů, jako jsou např. hasičská jubilea, dny otevřených dveří nebo prezentace techniky, aby byla občanům představena přeshraniční spolupráce.

Hlavním cílem výše uvedeného projektu je vytvoření přeshraniční kooperační sítě pro vzájemnou pomoc obcí v česko-saském příhraničí při řešení krizových situací, likvidaci jejich následků a ochraně místního obyvatelstva. V rámci projektu dojde k vytvoření  Koncepce společného využívání potenciálu dobrovolných hasičů  a vydání příručky "První pomoc pro hasiče" s návodem, jak postupovat při vyžádání pomoci od partnerů v konkrétních krizových situacích. Součástí příručky bude i obrázkový slovník a mapa společného území. Tyto dokumenty usnadní zajištění udržitelnosti projektu po obsahové stránce. Zástupci všech zúčastněných obcí  se budou i nadále zasazovat o další rozvoj přeshraniční spolupráce a o rozšíření plánované sítě o další subjekty na české i německé straně.

 

 

Základní informace

 


logo-sncz~1.png

logo-efre.png

 

 

 

 

 

Naši dobrovolní hasiči – zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropa

 

 

 

Leadpartner:

Stadt Reichenbach/O.L.banner_fa[1].jpg

Carina Dittrich, Bürgermeisterin                  

Görlitzer Strasse 4

02894 Reichenbach/O.L.   http://www.reichenbach-ol.de

 

 

 

 

 

 

 

Partneři projektu:

Obec Nový OldřichovznakobceNovyOldrichov[1].jpg

Bc. Marcela Novotná, starostka obce


Mistrovice 51

 47113 Nový Oldřichov  http://www.obecnovyoldrichov.cz/

 

Město Žandov

Zbyněk Polák, starosta městaANDOV_~1.PNG

Náměstí 82

471 07 Žandov http://www.zandov.cz

 

 

Město Zákupy

Ing. Radek Lípa, starosta městathumb_historieznakmesta1.jpg

Borská 5

471 23 Zákupy http://www.zakupy.cz/http://www.hasicizakupy.cz/

 

 

 

Koncept  pro přeshraniční využití hasičských vozidel

Tento dokument je prvním návrhem konceptu, rozpracovaná finální verze bude vytvořena během realizace výše uvedeného projektu v rámci vypracování plánované „Koncepce společného využívání potenciálu dobrovolných hasičů obcí Reichenbach/O.L., Nový Oldřichov, Žandov a Zákupy pro řešení krizových situací, likvidaci jejich následků a ochranu obyvatelstva ve společném česko-saském příhraničí“.

Prostřednictvím městských/obecních samospráv měst Reichenbach/O.L., Žandov a Zákupy a obce Nový Oldřichov    budou pro hasičské jednotky pořízena nová zásahová vozidla za účelem přeshraničních zásahů v případě řešení krizových situací a poskytování pomoci při likvidaci jejich následků a dále bude vybudována chybějící infrastruktura pro zajištění potřebného zázemí pro techniku a personál. Pro přeshraniční využívání pořízené techniky a vybudovaného zázemí bylo dohodnuto následující:

 1. Organizace přeshraničního využití nově pořízené techniky a vybudované infrastruktury se uskuteční přímo mezi na projektu zúčastněnými českými partnery a německým partnerem.
 2. V poplachových a zásahových dokumentech každého z projektových partnerů budou zapracována i nově pořízená vozidla. Proto je nutné, aby si partneři vyměnili informace o taktických – technických parametrech těchto vozidel.
 3. Projektoví partneři, kteří vyžadují pomoc, vyhlašují poplach samostatně, příp. dají podnět příslušným operačním střediskům projektových partnerů poskytujícím pomoc. K tomu je však nutná výměna potřebných dat (telefonní čísla, kontaktní osoby atd.) a zpracovat vhodné dvojjazyčné podklady.
 4. Velitelé hasičských jednotek projektových partnerů každoročně dohodnou společná školení a vzdělávání včetně společných zásahových cvičení.
 5. Předvedení zásahových vozidel při regionálních hasičských událostech projektových partnerů, jako jsou např. hasičská jubilea, dny otevřených dveří nebo prezentace techniky, aby byla občanům představena přeshraniční spolupráce.

Hlavním cílem výše uvedeného projektu je vytvoření přeshraniční kooperační sítě pro vzájemnou pomoc obcí v česko-saském příhraničí při řešení krizových situací, likvidaci jejich následků a ochraně místního obyvatelstva. V rámci projektu dojde k vytvoření  Koncepce společného využívání potenciálu dobrovolných hasičů  a vydání příručky "První pomoc pro hasiče" s návodem, jak postupovat při vyžádání pomoci od partnerů v konkrétních krizových situacích. Součástí příručky bude i obrázkový slovník a mapa společného území. Tyto dokumenty usnadní zajištění udržitelnosti projektu po obsahové stránce. Zástupci všech zúčastněných obcí  se budou i nadále zasazovat o další rozvoj přeshraniční spolupráce a o rozšíření plánované sítě o další subjekty na české i německé straně.

 

 

Základní informace

 


logo-sncz~1.png

logo-efre.png

 

 

 

 

 

Naši dobrovolní hasiči – zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropa

 

 

 

Leadpartner:

Stadt Reichenbach/O.L.banner_fa[1].jpg

Carina Dittrich, Bürgermeisterin                  

Görlitzer Strasse 4

02894 Reichenbach/O.L.   http://www.reichenbach-ol.de

 

 

 

 

 

 

 

Partneři projektu:

Obec Nový OldřichovznakobceNovyOldrichov[1].jpg

Bc. Marcela Novotná, starostka obce


Mistrovice 51

 47113 Nový Oldřichov  http://www.obecnovyoldrichov.cz/

 

Město Žandov

Zbyněk Polák, starosta městaANDOV_~1.PNG

Náměstí 82

471 07 Žandov http://www.zandov.cz

 

 

Město Zákupy

Ing. Radek Lípa, starosta městathumb_historieznakmesta1.jpg

Borská 5

471 23 Zákupy http://www.zakupy.cz/http://www.hasicizakupy.cz/

 

 

 

Koncept  pro přeshraniční využití hasičských vozidel

Tento dokument je prvním návrhem konceptu, rozpracovaná finální verze bude vytvořena během realizace výše uvedeného projektu v rámci vypracování plánované „Koncepce společného využívání potenciálu dobrovolných hasičů obcí Reichenbach/O.L., Nový Oldřichov, Žandov a Zákupy pro řešení krizových situací, likvidaci jejich následků a ochranu obyvatelstva ve společném česko-saském příhraničí“.

Prostřednictvím městských/obecních samospráv měst Reichenbach/O.L., Žandov a Zákupy a obce Nový Oldřichov    budou pro hasičské jednotky pořízena nová zásahová vozidla za účelem přeshraničních zásahů v případě řešení krizových situací a poskytování pomoci při likvidaci jejich následků a dále bude vybudována chybějící infrastruktura pro zajištění potřebného zázemí pro techniku a personál. Pro přeshraniční využívání pořízené techniky a vybudovaného zázemí bylo dohodnuto následující:

 1. Organizace přeshraničního využití nově pořízené techniky a vybudované infrastruktury se uskuteční přímo mezi na projektu zúčastněnými českými partnery a německým partnerem.
 2. V poplachových a zásahových dokumentech každého z projektových partnerů budou zapracována i nově pořízená vozidla. Proto je nutné, aby si partneři vyměnili informace o taktických – technických parametrech těchto vozidel.
 3. Projektoví partneři, kteří vyžadují pomoc, vyhlašují poplach samostatně, příp. dají podnět příslušným operačním střediskům projektových partnerů poskytujícím pomoc. K tomu je však nutná výměna potřebných dat (telefonní čísla, kontaktní osoby atd.) a zpracovat vhodné dvojjazyčné podklady.
 4. Velitelé hasičských jednotek projektových partnerů každoročně dohodnou společná školení a vzdělávání včetně společných zásahových cvičení.
 5. Předvedení zásahových vozidel při regionálních hasičských událostech projektových partnerů, jako jsou např. hasičská jubilea, dny otevřených dveří nebo prezentace techniky, aby byla občanům představena přeshraniční spolupráce.

Hlavním cílem výše uvedeného projektu je vytvoření přeshraniční kooperační sítě pro vzájemnou pomoc obcí v česko-saském příhraničí při řešení krizových situací, likvidaci jejich následků a ochraně místního obyvatelstva. V rámci projektu dojde k vytvoření  Koncepce společného využívání potenciálu dobrovolných hasičů  a vydání příručky "První pomoc pro hasiče" s návodem, jak postupovat při vyžádání pomoci od partnerů v konkrétních krizových situacích. Součástí příručky bude i obrázkový slovník a mapa společného území. Tyto dokumenty usnadní zajištění udržitelnosti projektu po obsahové stránce. Zástupci všech zúčastněných obcí  se budou i nadále zasazovat o další rozvoj přeshraniční spolupráce a o rozšíření plánované sítě o další subjekty na české i německé straně.