Město Žandov

otočnᡠwebkamera

Tělocvična Žandov
Logo Obec občanům


InfoKanál logo

Mapa s textem Nahlášení pálení
 

Informace poplatníkům za místní poplatek za psa.


V letošním roce 2022 nebudou posílány složenky na místní poplatek za psa do
30.06.2022.
Platbu můžete provést v hotovosti na pokladně nebo na účet města Žandov – číslo
3224421/0100, variabilní symbol 1341.
Informace poskytuje paní Miluše Svobodová, telefon 487 723 797, 607 892 822.