Město Žandov

otočnᡠwebkamera


KOTLÍKOVÉ DOTACE


Kotlíkové dotace

 

Město Žandov informuje občany a vlastníky nemovitostí o vyhlášené výzvě pro žadatele o Kotlíkové dotace. V příloze najdete znění výzvy k dotaci. 

Dále lze využít konzultací v sídle Krajského úřadu LK (informace o možnosti konzultace na níže uvedeném odkaze).

Termín zahájení příjmu žádostí: 23.9.2019 Ukončení příjmu žádostí: 30.11.2020

UPOZORNĚNÍ: U této dotace záleží na termínu podání, znamená to tedy, kdo podá žádost o dotaci dříve, tak má vyšší šanci než ten, kdo bude podání žádosti odkládat. Finanční prostředky budou uvolňovány postupně.

VVHLÁŠENÝ PROGRAM KOTLÍKOVÉ DOTACE - STRUČNĚ

 Všechny informace najdete na: 

https://dotace.kraj-lbc.cz/KOTLIKOVE-DOTACE-V-LIBERECKEM-KRAJI-iii-r903673.htm

 

Kontakt: Krajský úřad Libereckého kraje, Oddělení řízení grantových schémat

tel.: 485 226 579, email:kotliky@kraj-lbc.cz