Město Žandov

otočnᡠwebkamera

Tělocvična Žandov
Logo Obec občanům


InfoKanál logo

Mapa s textem Nahlášení pálení
 

REKONSTRUKCE OBJEKTU KORUNA

obrazek
 
 
Odkaz na webové stránky Regionální rady Severovýchod NUTS II  -  informace o projekt "Koruna"  zde
obrazek 
 
Koruna, dominanta žandovského náměstí zařazena do kategorie brownfield je připravena krozsáhlé rekonstrukci. Co se nepodařilo od roku 2005, kdy byla dopracována projektová dokumentace a město žádalo o státní dotace, se podařilo v letošním roce z dotačního titulu EU.

 

 

Je to přesně jeden rok, co jsme společně sAgenturou regionálního rozvoje vLiberci, začali tvořit tzv. studii proveditelnosti, tedy povinnou část budoucí žádosti o evropské peníze. Celý projekt, který obsahoval 333 stran textu a dokumentace, byl hotov a odevzdán 27.3.2008 do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod do druhého kola výzvy pro „Oblast podpory 2.3 – Rozvoj venkova“. Tříměsíční čekání na vyhodnocení 336 podaných projektů bylo 30.6.2008 ukončeno vyhlášením 35 úspěšných projektů, mezi kterými byl vybrán i ten náš na „Rekonstrukci a dostavbu objektu Koruna vŽandově. Vtomto programu bylo rozděleno 517 mil. korun, ze kterých Žandov obdrží po dokončení díla rovných 33.824.361 korun. Tato dotace je účelová a nelze ji tedy použít na jiné potřeby města. Celkové náklady akce dosáhnou částky téměř 39 mil. korun. Spoluúčast města je téměř 3 mil. korun. Celou akci je nutné předfinancovat. Úvěr chceme čerpat u České spořitelny. Propočtené maximální náklady na úvěr činí téměř 1,9 mil.korun. Stavební práce započnou nejdéle vbřeznu r.2009, dokončení celkové rekonstrukce a uvedení do provozu je plánováno na prosinec roku 2010.

Na závěr shrnutí pro čtenáře, kteří neměli možnost přečíst regionální zpravodaj. Projekt řeší kompletní rekonstrukci objektu včetně vybavení interiéru. Po dokončení se Koruna stane nejenom reprezentativním sídlem města, ale i důstojným zázemím pro pořádání kulturních, společenských i sportovních aktivit (výstav, seminářů, odborných konferencí, svateb, plesů aj.). Vizuální obnova Koruny proběhne dle dobových fotografií. V nových prostorách najde své místo nejen městský úřad a sál, ale také městská knihovna (zatím umístěna ve stávající ZŠ), klub seniorů a informační centrum. Ve dvoře dojde kcitlivému přistavění nového schodiště s výtahem, který umožní bezbariérový přístup imobilním občanům do všech podlaží. Vsoučasné době již známe stavební firmu, která rekonstrukci provede. Projekt rekonstrukce Koruny je veřejnosti přístupný na městském úřadě v Žandově.

Zbyněk Polák

Michal Beň
 
V Žandově 13.10.2008