Město Žandov i

otočnᡠwebkamera

Tělocvična Žandov
Logo Obec občanům


InfoKanál logo

Mapa s textem Nahlášení pálení
 

Logo EU a Ministerstva pro místní rozvor ČR


Vítejte na oficiálních stránkách města Žandova

16.04.2024 Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Žandov

zde

18.03.2024 Sdělení Finančního úřadu pro Liberecký kraj ze dne 7.3.2024:

Upozorňujeme poplatníky daně z nemovitosti na rok 2024, kteří využívají k platbě daně SIPO, aby si navýšili limit pro platbu daně.

13.03.2024 Informace poplatníkům za místní poplatek za psa


Od roku 2022 nejsou posílány složenky na místní poplatek za psa se splatností do 30.6. daného roku.

Platbu můžete provést v hotovosti na pokladně MěÚ nebo na účet města Žandov – číslo 3224421/0100, variabilní symbol 1341.

Informace poskytuje Miluše Svobodová, telefon 487 723 797 nebo 607 892 822, e-mail: msvobodova@zandov.cz


11.12.2023 Informace o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje

Informace o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje

 

1)     Dne 30.5.2023 podpořil Liberecký kraj náš projekt s názvem: „Nákup ochranných prostředků požární ochrany“. Jedná se o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Požární ochrana a prevence kriminality, program č. 1.1: Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje - smlouva č. OLP/2061/2023. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje (max. podíl poskytovatele) činí 67.244,- Kč.

 

2)     Dne 30.5.2023 podpořil Liberecký kraj náš projekt s názvem: „U3 - Pořízení a doplnění věcných prostředků požární ochrany“. Jedná se o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Požární ochrana a prevence kriminality, program č. 1.1: Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje - smlouva č. OLP/2062/2023. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje (max. podíl poskytovatele) činí 21.619,- Kč

 

3)     Dne 30.5.2023 podpořil Liberecký kraj náš projekt s názvem: „U5 – Obnova zastaralé přetlakové dýchací techniky“. Jedná se o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Požární ochrana a prevence kriminality, program č. 1.1: Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje – smlouva č. OLP/2087/2023. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje (max. podíl poskytovatele) činí 85.755,- Kč.

 

4)     Dne 30.5.2023 podpořil Liberecký kraj náš projekt s názvem: „U6c – Pořízení, obnova, doplnění prostředků požární ochrany“. Jedná se o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Požární ochrana a prevence kriminality, program č. 1.1: Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje – smlouva č. OLP/2288/2023. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje (max. podíl poskytovatele) činí 71.482,- Kč.

 

 

Informace o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje


 

Dne 27.6.2023 podpořil Liberecký kraj náš projekt s názvem: „Žandov – Dopravní automobil“. Jedná se o účelovou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje - smlouva č. OLP/3203/2023. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje činí 300.000,- Kč.

 

 

08.02.2023 Ukončení mimořádných veterinárních opatření

zde

27.01.2023 Z M Ě N A - nařízení Státní veterinární správy

zde

11.01.2023 Nařízení Státní veterinární správy

zde

04.01.2023 Mimořádná veterinární opatření - Výskyt nákazy a poučení o nákaze

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ.

Nařízení Státní veterinární správy.
Mimořádné opatření - výskyt nákazy (obec Velká Bukovina) ptačí chřipky. Naše město patři do ochranného pásma a pásma dozoru. Z toho vyplývá povinnost nahlásit na MU v místě chovu počty drůbeže (slepice, krůty, husy, kachny, holuby apod.), jméno,adresu chovatele, počty a druh drůbeže + kontakty. Nutné nahlásit nejpozději do 11.1.2023. MÚ za vás vše zapracuje do systému a odešle prostřednictvím centrálního formuláře. Podrobné informace o nařízení, poučeni a možné sankce najdete  zde22.12.2022 Sbírka pro občany Valteřic postižené požárem dne 18.12.2022


Město Žandov otevřelo:

transparentní sbírkový účet 123-9289460227 / 0100
pro pomoc občanům Valteřic po požáru.
Účet byl zřízen u Komerční Banky. Vybrané prostředky budou použity při
opravě bytů a společných prostor v poničeném domě. Za
poskytnuté finanční dary jménem požárem postižených
spoluobčanů děkujeme.
Město Žandov,

Město Žandov, starosta Zbyněk Polák


14.10.2022 Informace o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje

zde

24.09.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Soubor s výsledky naleznete zde

04.01.2022 NECHOĎTE - VOLEJTE - PODEJTE


Finanční úřad pro Liberecký kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, aby jste nemuseli podstupovatrizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančnímúřadě a jeho územních pracovištích.
Více o tom zde13.12.2021 Informace o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje
Dne 22.06.2021 podpořil Liberecký kraj náš projekt s názvem „ Oprava místní komunikace v Žandově ulice Potoční – III. Etapa“. Jedná se o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Regionální rozvoj, dotační titul 4 – Oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť č. OLP/2653/2021. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje (max. podíl poskytovatele) činí 300.000,- Kč.

11.11.2020 Informace o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje

V červnu 23. 6. 2020 podpořil Liberecký kraj náš projekt s názvem: „ Oprava hřbitovní zdi a vstupního objektu ve Valteřicích u Žandova". Jedná se o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Regionální rozvoj, dotační titul 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti č.OLP / 2083/ 2020. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje (max. podíl poskytovatele)  činí  300.000,- Kč.

 19.10.2020 Informace o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje

Informace o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje
1)   V červnu 23. 6. 2020 podpořil Liberecký kraj náš projekt s názvem: „Doplnění osobních ochranných prostředků PO“. Jedná se o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Požární ochrana, program č. 1.1: Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/1912/2020. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje (max. podíl poskytovatele) činí 35.947,- Kč.
17.09.2020 O Z N Á M E N Í o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce

zde

03.07.2020 Přeložka silnice I/13 Děčín – Manušice (1)

zde

12.06.2019 Informace o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje


logo libereckého kraje

1)   V květnu 2019 podpořil Liberecký kraj náš projekt s názvem: „Doplnění osobních ochranných prostředků PO“. Jedná se o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Požární ochrana, program č. 1.1: Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/2017/2019. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje (max. podíl poskytovatele) činí 50 826,- Kč.
 
2)   Zároveň Liberecký kraj podpořil náš projekt s názvem: „Pořízení věcných prostředků PO“. Jedná se o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Požární ochrana, program č. 1.1: Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/2018/2019. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje (max. podíl poskytovatele) činí 15 305,- Kč.
 


21.03.2019 Setkání hejtmana Libereckého kraje s občany Žandova

zde.

07.11.2018 Zdravotní středisko v Žandově hledá PEDIATRA

Rád bych nabídl k pronájmu ordinaci v Žandově zdravotním středisku. Ordinace je vybavená pro pediatra, jedná se o ordinaci, čekárnu, WC a komoru  o rozloze cca 50 m2. V budově je v podkroví bytová jednotka, která by v případě zájmu mohla být rekonstruována a nabídnuta lékaři k bydlení. Děkuji za spolupráci

Martin Tichý
tel : 603112025

 

24.09.2018 Informace o poskytnutí dotace z Libereckého kraje - POV

logo libereckého kraje

V roce 2018 podpořil Liberecký kraj náš projekt "Oprava místní komunikace v Žandově ulice Potoční II. etapa", jedná se o účelovou dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.1 - Program obnovy venkova. Dotační titul 4 -  Oprava a výstavby místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť č. OLP/4125/2017. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje: 300 000,-Kč.

foto realizací foto realizací foto realizací
foto realizací foto realizací fotorealizací 

24.08.2018 OZNÁMENÍ hejtmana libereckého kraje ze dne 24.8.2018


Oznamuji  pro území celého Libereckéo kraje, zrušení platnosti opatření se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a to od 14.00 hodin dne 24. srpna 2018

13.08.2018 Informace o poskytnutí dotace z Libereckého kraje

I v letošním roce 2018 podpořil Liberecký kraj naše dobrovolné hasiče, jedná se o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Požární ochrana, program číslo.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje číslo OLP/3482/2018. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje: 25 803,00 Kč.26.07.2018 OZNÁMENÍ hejtmana libereckého kraje ze dne 26. července 2018


Oznamuji pro území celého okresu Česká Lípa od 12:00 hodin 26. července 2018 začátek doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru!!!


 
 

28.12.2016 Projekt: Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563

 

 

Název projektu:

Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově

Stručný popis projektu:

 

Projekt řeší zvýšení kapacity stávající MŠ. Realizací projektu vzniknou 4 samostatná oddělení MŠ s celkovou kapacitou 100 dětí. Ze stavebního hlediska dojde ke kompletní rekonstrukci objektu. Součástí projektu je provedení bezbariérových úprav, které umožní osobám se sníženou schopností pohybu a orientace využívat všech služeb a zázemí, které školka poskytuje. V rámci projektu bude pořízeno kompletní vybavení pro nově vybudovanou třídu MŠ (postýlky, matrace, židličky, apod.), vybavení šaten, prádelny, dovybavení zařízení stávajících tříd, apod. V rámci projektu rovněž dojde k úpravě venkovního prostranství – malé a velké zahrady. Tyto úpravy spočívají zejména ve vybudování dětského dopravního hřiště, které bude mít především preventivní a vzdělávací význam/funkci, dále dodávce herních prvků, které svým rázem významně podpoří celkový vzhled a dojem venkovního areálu školky. Budou vybudována pítka a dětské sprchy, které v teplých dnech zajistí dětem řádný pitný režim a v případě sprch toužebně očekáváné osvěžení. Projektem budou nakoupeny i kompenzační pomůcky.

Cíle a výsledky projektu:

 

1) Zvýšení kapacity MŠ – rozšíření stávající kapacity zařízení spojené s modernizací MŠ ve městě Žandově. Modernizace MŠ bude zahrnovat stavební úpravy, rekonstrukci a změnu dispozičního řešení stávajícího objektu, který je již v nevyhovujícím technickém i dispozičním stavu, dále dojde ke zřízení nové třídy, jež zajistí navýšení kapacity školky ze současných 84 míst (MŠ je v současné chvíli udělena výjimka na kapacitu 84 míst) na 100 míst. Bez realizování této přestavby = stavebních úprav spojených s rozšířením stávajícího objektu není možné další navýšení kapacity ve stávajícím objektu. Po realizaci projektu vznikne nová třída s veškerým zázemím a kapacitou pro 25 dětí. Mateřská škola tedy realizací projektu rozšíří stávající kapacitu z tří tříd na čtyři třídy. Jedná se o čtvrtou třídu Mateřské školy, která je uzpůsobena tak, aby ji mohli navštěvovat děti ve věku 2 let. V této třídě bude docházet k pravidelné péči i o děti od dvou let do zahájení povinné školní docházky.

 

2) Zajištění bezbariérovosti Mateřské školkyv Mateřské škole budou provedeny bezbariérové úpravy, které umožní osobám se sníženou schopností pohybu a orientace využívat všech služeb a zázemí, které školka poskytuje. Projekt je zpracován v souladu s platnou legislativou, normami, technickými předpisy a požadavky na bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

 

3) Pořízení vybavení – vybavení hracího prostoru, prostoru pro spánek dětí, společných prostorů, zázemí pro personál, šatny, jídelny, pořízení kompenzačních pomůcek nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání.

 

4) Úprava venkovního prostranství Mateřské školy - úprava zahrady školky například o nové herní prvky, „Kneippův“ neboli Vítkův chodník, dopravní hřiště, atd.

Cílem projektu je rovněž podpora inkluzivního vzdělávání.

Výsledkem realizace projektu bude kapacitně dostačující objekt Mateřské školy, bezbariérový, který uspokojí poptávku po předškolním zařízení ve městě.

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 


05.11.2016 Informace o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Ministerstva zemědělství a z rozpočtu Libereckého kraje

 

logo libereckého kraje

 

V roce 2016 podpořilo Ministerstvo zemědělství a Liberecký kraj náš projekt „Heřmanice - vodovod“.Ministerstvo zemědělství poskytlo státní finanční podporu v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“, identifikační číslo akce 129D252004319. Celková výše dotace: 2 995 000,- Kč. 

Liberecký kraj poskytnul účelovou dotaci z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, oblast podpory: Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, program: Program vodohospodářských akcí č. OLP/4522/2016. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje: 1 756 000,- Kč.

 

foto

 

 

16.08.2016 Informace o poskytnutí dotace z Libereckého kraje - POV

 

logo libereckeho kraje

V roce 2016 podpořil Liberecký kraj náš projekt "NECHCEME BÝT SAMÁ DÍRA - Oprava místní komunikace v Žandově ulice Potoční a Studniční - I. etapa", jedná se o účelovou dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Regionální rozvoj, Dotační titul 4 - č. OLP/3383/2016. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje: 300 000,-Kč.

 

Před realizací

  logo    obr       obrázek      obrazek

 

 

V průběhu realizace

 

image    image    img     image

 

Po dokončení realizace

 

foto   foto     foto    foto

 

 

15.07.2016 Informace o poskytnutí dotace z Libereckého kraje

 

I v letošním roce 2016 podpořil Liberecký kraj naše dobrovolné hasiče, jedná se o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Požární ochrana, program číslo.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje číslo OLP/1206/2016. Celková výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje: 74 105,-Kč.

 

10.06.2016 Informace o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj

V roce 2016 podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj náš projekt „Oprava kapličky Velká Javorská, Žandov“. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytnulo státní finanční podporu v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, identifikační číslo akce 117D815003692. Výše dotace: 300 000,- Kč. 

Následující projekt „Oprava kapličky Velká Javorská II. etapa, dokončení“, identifikační číslo akce 117D815004143. Výše dotace: 300 000,- Kč.

 

19.04.2016 HEJTMANSKÁ NÁVŠTĚVA

obrázek plakát kde je hejtman                         fotografie z akce                fotografie z akce

 

Více fotek zde

05.04.2016 Uřední adresa ohlašovny a doručování pošty

Úřední adresa ohlašovny a doručování pošty
Město Žandov nepřebírá žádnou korespondenci určenou pro občany s evidovaným trvalým
pobytem na adrese sídla ohlašovny, tzv. úřední adrese Žandov, Náměstí 82, pouze
umožňuje uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.
S dotazy na možnosti přebírání či přeposílání korespondence se obraťte na příslušnou
doručovací poštu – Česká pošta, pobočka Žandov.

05.11.2012 Veřejná sbírka na kostel sv. Bartoloměje

Záchrana kostela Sv. Bartoloměje v Žandově

Nová sbírka kostela Sv. Bartoloměje, číslo bankovníhu účtu kam můžete posílat své příspěvky je 218996509/0300. Peníze ze sbírky  budou upotřebeny  na rekonstrukci  kostela Sv. Bartolpměje a náklady s tím spojené.

Děkujeme všem přispěvatelům.

22.12.2011 REKONSTRUKCE OBJEKTU KORUNA

obrazek
 
 
Odkaz na webové stránky Regionální rady Severovýchod NUTS II  -  informace o projekt "Koruna"  zde
obrazek 
 
Koruna, dominanta žandovského náměstí zařazena do kategorie brownfield je připravena krozsáhlé rekonstrukci. Co se nepodařilo od roku 2005, kdy byla dopracována projektová dokumentace a město žádalo o státní dotace, se podařilo v letošním roce z dotačního titulu EU.

 

 

02.11.2011 MĚSTO ŽANDOV ZVEŘEJŇUJE:Čtyři variantní řešení projektových dokumentaci ke stavebnímu povolení – Rekonstrukce Náměstí v Žandově III.ETAPA

 Více se dozvíte zde

   

 Varianta 1       Varianta 2       Varianta 3      Varianta 4

 

19.07.2010 PROJEKT „ZATEPLENÍ FASÁDY ZŠ ŽANDOV“ BYL ZAHÁJEN

Mesto Žandov dne 12.7.2010 zahájilo realizaci projektu akceptacní císlo: 09039833 z dotacního titulu Operacního programu životního prostredí na realizaci úspor energií. Projekt reší zateplení fasády objektu ZŠ s výmenou oken, vcetne provedení tepelné izolace
podlahy v pudních prostorách.
 
Více podrobností získáte zde.